Tìm hiểu về bộ số đề từ 00 đến 99 cho anh em tham khảo

Tìm hiểu bộ số đề từ 00 đến 99 – Mẹo chơi lô đề luôn thắng

Dành cho những anh em nào đam mê số đề thì đây chính là thông tin anh em đang cần tìm hiểu. Bộ số đề từ 00 đến 99 sẽ được mình tổng hợp qua ở trong bài viết dưới đây để anh em có thể tìm hiểu rõ rành nhé. Qua đó chia sẻ đến anh em một vài mẹo hay để chơi lô đề hiệu quả nhất. Muốn trở thành tỷ phú nhanh nhất hay không? Hay bạn có muốn chơi đề luôn thắng lớn? Thế thì theo dõi ngay bài viết dưới đây để biết mẹo chơi lô như thế nào nhé!

Tìm hiểu về bộ số lô đề

Anh em chúng ta trước tiên sẽ cùng nhau đi tìm hiểu qua về khái niệm thế nào là bộ số lô đề để từ đó có thể hiểu hơn cách chơi bộ số đề từ 00 đến 99 hiệu quả. Nắm chắc được trong đầu kiến thức về bộ số đề từ 00 đến 99 thì tất nhiên đánh đề sẽ tăng cao được tỷ lệ ăn thưởng mà thôi.

Thế nào là bộ số đề từ 00 đến 99?

Tìm hiểu về bộ số đề từ 00 đến 99 cho anh em tham khảo
Tìm hiểu về bộ số đề từ 00 đến 99 cho anh em tham khảo

Bộ số lô đề hiểu một cách ngắn gọn và đơn giản nhất là khái niệm về một dàn bộ số ở trong lô đề được ghép bởi 2 chữ số cùng với nhau. Và chính các chuyên gia là người đã tìm ra được bảng đặc biệt theo bộ số đề từ 00 đến 99. Những cược thủ và chuyên gia soi cầu có thể tìm ra được bộ số đề từ 00 đến 99 nhờ vào thống kê cũng như xác định nguyên tắc để người chơi có thể sử dụng để tham gia lô đề.

Và chính nhờ vào bảng bộ số lô đề đặc biệt này thì anh em có thể sử dụng để chơi trong 1 tuần, hay cả 1 tháng hoặc thậm chí hơn nữa là đến tận một năm đều nằm trong bảng bộ số đề từ 00 đến 99 để cho người chơi soi.

Có bao nhiêu bộ số đề từ 00 đến 99 hiện nay?

Trên thị trường hiện nay thì chúng ta có đến hơn 100 bộ số đề từ 00 đến 99 được những người chơi cao thủ tìm ra. Và anh em cũng có thể hiểu được rằng số lượng rất lớn nên khó có thể nào bắt kịp được hết thông tin. Thế nhưng mình vẫn sẽ chia sẻ để anh em những bộ số đề từ 00 đến 99 để có thể dùng tham gia chơi cá cược tốt nhất. Giúp anh em có thể nâng cao tỷ lệ ăn tiền trong tay nhé.

Sử dụng bộ số đề từ 00 đến 99 để soi cầu hiệu quả hơn
Sử dụng bộ số đề từ 00 đến 99 để soi cầu hiệu quả hơn

Dưới đây là liệt kê danh sách cho toàn bộ 100 bộ số đề từ 00 đến 99 đề anh em có thể tham khảo. Người chơi có thể copy để lưu giữ lại nhanh chóng và dễ dàng hơn nhé!

Bộ 00 00,05,50,55
Bộ 01 01,10,06,60,51,15,56,65
Bộ 02 02,20,07,70,52,25,57,75
Bộ 03 03,30,08,80,53,35,58,85
Bộ 04 04,40,09,90,54,45,59,95
Bộ 05 05,50,00,55
Bộ 06 06,60,01,10,56,65,51,15
Bộ 07 07,70,02,20,57,75,52,25
Bộ 08 08,80,03,30,58,85,53,35
Bộ 09 09,90,04,40,59,95,54,45
Bộ 10 10,01,15,51,60,06,65,56
Bộ 11 11,16,61,66
Bộ 12 12,21,17,71,62,26,67,76
Bộ 13 13,31,18,81,63,36,68,86
Bộ 14 14,41,19,91,64,46,69,96
Bộ 15 15,51,10,01,65,56,60,06
Bộ 16 16,61,11,66
Bộ 17 17,71,12,21,67,76,62,26
Bộ 18 18,81,13,31,68,86,63,36
Bộ 19 19,91,14,41,69,96,64,46
Bộ 20 20,02,25,52,70,07,75,57
Bộ 21 21,12,26,62,71,17,76,67
Bộ 22 22,27,72,77
Bộ 23 23,32,28,82,73,37,78,87
Bộ 24 24,42,29,92,74,47,79,97
Bộ 25 25,52,20,02,75,57,70,07
Bộ 26 26,62,21,12,76,67,71,17
Bộ 27 27,72,22,77
Bộ 28 28,82,23,32,78,87,73,37
Bộ 29 29,92,24,42,79,97,74,47
Bộ 30 30,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 31 31,13,36,63,81,18,86,68
Bộ 32 32,23,37,73,82,28,87,78
Bộ 33 33,38,83,88
Bộ 34 34,43,39,93,84,48,89,98
Bộ 35 35,53,30,03,85,58,80,08
Bộ 36 36,63,31,13,86,68,81,18
Bộ 37 37,73,32,23,87,78,82,28
Bộ 38 38,83,33,88
Bộ 39 39,93,34,43,89,98,84,48
Bộ 40 40,04,45,54,90,09,95,59
Bộ 41 41,14,46,64,91,19,96,69
Bộ 42 42,24,47,74,92,29,97,79
Bộ 43 43,34,48,84,93,39,98,89
Bộ 44 44,49,94,99
Bộ 45 45,54,40,04,95,59,90,09
Bộ 46 46,64,41,14,96,69,91,19
Bộ 47 47,74,42,24,97,79,92,29
Bộ 48 48,84,43,34,98,89,93,39
Bộ 49 49,94,44,99
Bộ 50 50,05,55,00
Bộ 51 51,15,56,65,01,10,06,60
Bộ 52 52,25,57,75,02,20,07,70
Bộ 53 53,35,58,85,03,30,08,80
Bộ 54 54,45,59,95,04,40,09,90
Bộ 55 55,50,05,00
Bộ 56 56,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 57 57,75,52,25,07,70,02,20
Bộ 58 58,85,53,35,08,80,03,30
Bộ 59 59,95,54,45,09,90,04,40
Bộ 60 60,06,65,56,10,01,15,51
Bộ 61 61,16,66,11
Bộ 62 62,26,67,76,12,21,17,71
Bộ 63 63,36,68,86,13,31,18,81
Bộ 64 64,46,69,96,14,41,19,91
Bộ 65 65,56,60,06,15,51,10,01
Bộ 66 66,61,16,11
Bộ 67 67,76,62,26,17,71,12,21
Bộ 68 68,86,63,36,18,81,13,31
Bộ 69 69,96,64,46,19,91,14,41
Bộ 70 70,07,75,57,20,02,25,52
Bộ 71 71,17,76,67,21,12,26,62
Bộ 72 72,27,77,22
Bộ 73 73,37,78,87,23,32,28,82
Bộ 74 74,47,79,97,24,42,29,92
Bộ 75 75,57,70,07,25,52,20,02
Bộ 76 76,67,71,17,26,62,21,12
Bộ 77 77,72,27,22
Bộ 78 78,87,73,37,28,82,23,32
Bộ 79 79,97,74,47,29,92,24,42
Bộ 80 80,08,85,58,30,03,35,53
Bộ 81 81,18,86,68,31,13,36,63
Bộ 82 82,28,87,78,32,23,37,73
Bộ 83 83,38,88,33
Bộ 84 84,48,89,98,34,43,39,93
Bộ 85 85,58,80,08,35,53,30,03
Bộ 86 86,68,81,18,36,63,31,13
Bộ 87 87,78,82,28,37,73,32,23
Bộ 88 88,83,38,33
Bộ 89 89,98,84,48,39,93,34,43
Bộ 90 90,09,95,59,40,04,45,54
Bộ 91 91,19,96,69,41,14,46,64
Bộ 92 92,29,97,79,42,24,47,74
Bộ 93 93,39,98,89,43,34,48,84
Bộ 94 94,49,99,44
Bộ 95 95,59,90,09,45,54,40,04
Bộ 96 96,69,91,19,46,64,41,14
Bộ 97 97,79,92,29,47,74,42,24
Bộ 98 98,89,93,39,48,84,43,34
Bộ 99 99,94,49,44

Đây là danh sách các bộ số đề từ 00 đến 99 mình tham khảo từ những nguồn khác nhau để anh em có thể tham khảo qua. Mọi người có thể tự tìm ra một bộ số lô đề mình muốn chơi để tăng cao tỷ lệ chiến thắng nhé. Nhưng có lưu ý rằng nếu anh em đánh các bộ số trong bảng danh sách bộ số đề từ 00 đến 99 này thì phải đánh hết và không được loại bỏ nếu như chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia lọc đề.

=>>> Xem thêm: Mẹo hay soi cầu bạch thủ miền bắc siêu chính xác và hiệu quả

Mẹo chơi lô đề siêu hiệu quả anh em không nên bỏ qua

Anh em muốn chơi tăng cao hiệu quả thì nên học những phương pháp soi cầu đề tốt nhất. Ngoài ra cũng cần nắm bắt được rõ về kiến thức lô đề cũng như ở bên trên mình đã tổng hợp rõ cho mọi người về bộ số đề từ 00 đến 99 chi tiết và rõ ràng nhất.

Nhưng để có thể chơi lô đề hiệu quả nhất thì sẽ cần phải có tính toán cũng như kinh nghiệm để nâng cao tỷ lệ ăn cược. Mình sẽ chia sẻ anh em một vài mẹo chơi lô đề ăn chắc phần thắng trong tay ở dưới đây nhé!

Nên tham gia chơi lô đề online

Tham gia trò chơi lô đề online để tăng cao tỷ lệ thắng
Tham gia trò chơi lô đề online để tăng cao tỷ lệ thắng

Thay vì cứ chơi theo kiểu hình thức đánh đề truyền thống thì sao anh em không qua thử online. Bởi vì hình thức trực tuyến mang lại rất nhiều lợi ích đến cho người chơi tham gia. Cơ hội có được tỷ lệ ăn cược cao hơn so với ngoài đời. Thông thường anh em tham gia ghi lô đánh đề bên ngoài cũng chỉ cao nhất là 1 ăn 80 mà thôi. Nhưng nếu chơi online thì có thể lên đến tỷ lệ 1 ăn 99. Nghe quá hấp dẫn phải không nào.

Nhưng vấn đề là anh em không phải cứ thấy tỷ lệ ngon ăn mà đã vội mừng đâu. Phải tìm kiếm địa điểm cung cấp lô đề online có độ uy tín cao và có tỷ lệ ăn cược lớn thì mới có thể tham gia cá cược hiệu quả.

Chơi lô đề tại nhà cái DK8

Như mình đã nói qua với anh em là nên tìm kiếm một địa điểm an toàn để chơi thì đó chính là DK8. Đây là nhà cái cá cược nổi tiếng khắp thị trường nên mọi người có thể tham gia cá cược lô đề trực tuyến tại đây. Với tỷ lệ ăn là 1 : 99 người chơi sẽ có cơ hội làm giàu cực nhanh chóng và an toàn nhất.

Nhà cái DK8 với tỷ lệ 1 ăn 99 siêu ưu đãi
Nhà cái DK8 với tỷ lệ 1 ăn 99 siêu ưu đãi

DK8 cũng đã mang đến rất nhiều hình thức chơi lô đề đa dạng để người chơi có thể tham gia tuỳ chọn theo ý thích của mình. Ngoài ra khuyến mãi tại nhà cái có rất nhiều chương trình sự kiện rinh thưởng lớn. Vừa được chơi lô đề an toàn, tỷ lệ ăn cược cực cao mà lại thêm cơ hội tham gia sự kiện cá cược lớn thì quá thích đúng không nào.

Nhà cái DK8 nổi tiếng là địa điểm của hàng triệu cược thủ đến tham gia mỗi ngày. Vì thế mà anh em hoàn toàn có thể yên tâm đến đây tham gia cá cược mà không cần lo sợ bất cứ điều gì cả. Một nơi vừa an toàn lại có nhiều sự hấp dẫn thì mình nghĩ các bạn sẽ không muốn bỏ qua đâu. Đã có thể nẵm rõ về bộ số đề từ 00 đến 99 xong nay lại được mách luôn địa chỉ chơi uy tín thì quá ưng ý các anh em rồi.

=>>> Xem thêm: Bạn đã biết các cao thủ soi cầu xsmb chuẩn nhất bằng cách nào hay chưa?

Kết luận

Trên đây mình đã chia sẻ bộ số đề từ 00 đến 99 từ những thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Mong rằng qua đó anh em có thể tìm hiểu được bộ số muốn chơi để còn nhanh chóng đăng ký tham gia DK8 cược lô ăn ngay tiền thưởng đi thôi nhé! Chúc tất cả anh em gặp nhiều may mắn!